Sukan Untuk Semua | Pejabat EXCO Belia Dan Sukan Pulau Pinang Sukan Untuk Semua | Pejabat EXCO Belia Dan Sukan Pulau Pinang

Definisi Logo Sukan Untuk Semua

Melambangkan satu idea dan inisiatif baru bertujuan menyediakan satu platform kepada rakyat Pulau Pinang untuk mewujudkan satu komuniti yang sihat dan positif melalui bersukan dengan aktif serta menarik perhatian mereka memahami sukan-sukan yang sedia ada di Negeri Pulau Pinang

Melambangkan rakyat yang aktif yang sedang bersukan serta menghantarkan kegembiraan kepada masyarakat melalui bersukan

Riben yang berombak 3 jalur berwarna biru, putih dan kuning melambangkan warna rasmi negeri Pulau Pinang. Riben yang berombak juga melambangkan pembangunan sukan yang berterusan supaya bahawa kejayaan ke negeri Pulau Pinang